สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


ว่าที่ร้อยตรี ขรรค์ไชย ทันธิมา
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง    รายละเอียดข้อมูล 
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
หน่วยงาน ทต.โคกกรวด อ.เมือง
เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน
รายละเอียด -
วันที่ประกาศ 15 ธันวาคม 2560
วันที่สิ้นสุดการประกาศ 25 ธันวาคม 2560
แฟ้มข้อมูลประกอบ ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล