สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


 ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือสั่งการ  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
การมอบรางวัลพระปกเกล้า และใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้าแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   กลุ่มงานบริหารทั่วไปฯ2014-04-18
โครงการบริการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้   กลุ่มงานบริหารทั่วไปฯ2014-04-18
โครงการคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗  กลุ่มงานส่งเสริมฯ2014-04-18
อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกิจกรรมส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดและกิจกรรมส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้ผ่านการบำบัด ครั้งที่ 1  กลุ่มงานส่งเสริมฯ2014-04-18
รายงานการประชุม สถจ.นครราชสีมา  กลุ่มงานบริหารทั่วไปฯ2014-04-18
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารเรียน สำหรับโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557   อบจ.นครราชสีมา2014-04-17
สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา   อบจ.นครราชสีมา2014-04-18
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ถนนโนนสูง-มิตรภาพ ซ.1 ชุมชนโนนนา ตำบลโนนสูง  ทต.โนนสูง อ.โนนสูง2014-04-18
ประกาศผลสอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน  อบต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย2014-04-18
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียติ คร่อมถนนทางแยกเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง หมู่ที่ 14  ทต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ2014-04-18
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวกิจกรรม  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
โครงการพัฒนาเมือง   กลุ่มงานบริหารทั่วไปฯ2013-11-19
พิธีมอบถุงยังชีพพระราชทานฯ อำเภอเมืองนครราชสีมา   กลุ่มงานบริหารทั่วไปฯ2013-10-24
การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและท้องถิ่นอำเภอ  กลุ่มงานบริหารทั่วไปฯ2013-10-17
โครงการสร้างอนาคตไทย 2020  กลุ่มงานบริหารทั่วไปฯ2013-10-11
ประชุมสันนิบาตเทศบาล  กลุ่มงานบริหารทั่วไปฯ2013-10-10
ข่าวย้อนหลัง