สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


 ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือสั่งการ  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
ได้รับแจ้งจากสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดนครราชสีมา จะจัดโครงการอบรมสัมมนาสร้างเครือข่ายคุณภาพ ในไตรมาสที่ 4 ปี2557   กลุ่มงานบริหารทั่วไปฯ2014-04-23
แจ้งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมาตรวจติดตามโครงการตรวจราชการแบบบูรณาการ ปี2557   กลุ่มงานบริหารทั่วไปฯ2014-04-23
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  กลุ่มงานมาตรฐานฯ2014-04-23
แบบรายงาน จนท.ประจำสถานที่สอบแข่งขันฯ   กลุ่มงานมาตรฐานฯ2014-04-23
แบบรายงาน จนท.ประจำสถานที่สอบแข่งขันฯ   กลุ่มงานมาตรฐานฯ2014-04-23
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองตะไก้ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา   อบต.หนองตะไก้ อ.หนองบุญมาก2014-04-23
ประกาศสอบราคาโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา   อบต.หนองตะไก้ อ.หนองบุญมาก2014-04-23
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ  ทต.หนองบัวตะเกียด อ.ด่านขุนทด2014-04-23
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา (สื่อการเรียนการสอน)  ทต.โนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง2014-04-23
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลเมืองยาง ครั้งที่ 2   ทต.เมืองยาง อ.เมืองยาง2014-04-23
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวกิจกรรม  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
โครงการพัฒนาเมือง   กลุ่มงานบริหารทั่วไปฯ2013-11-19
พิธีมอบถุงยังชีพพระราชทานฯ อำเภอเมืองนครราชสีมา   กลุ่มงานบริหารทั่วไปฯ2013-10-24
การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและท้องถิ่นอำเภอ  กลุ่มงานบริหารทั่วไปฯ2013-10-17
โครงการสร้างอนาคตไทย 2020  กลุ่มงานบริหารทั่วไปฯ2013-10-11
ประชุมสันนิบาตเทศบาล  กลุ่มงานบริหารทั่วไปฯ2013-10-10
ข่าวย้อนหลัง