สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายเมธา รุ่งฤทัยวัฒน์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


 ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือสั่งการ  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง   กลุ่มงานส่งเสริมฯ2016-05-02
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ   กลุ่มงานส่งเสริมฯ2016-04-29
แจ้งการประกวดโครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กลุ่มงานส่งเสริมฯ2016-04-29
รายงานการประชุม ก.ท.จ.นม. เดือน มีนาคม 2559  กลุ่มงานมาตรฐานฯ2016-04-29
รายงานการประชุม ก.ท.จ. นม. เดือน เมษายน 2559  กลุ่มงานมาตรฐานฯ2016-04-29
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
ประกาศราคากลางงานเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ 6 คุ้มคลองแปลง   อบต.พญาเย็น อ.ปากช่อง2016-04-27
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคฟซีลหมุ่ที่ 1 บ้านน้ำพุ ซอย 5    อบต.พญาเย็น อ.ปากช่อง2016-04-27
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphalic Conrete)ทับถนนลาดยางเดิมจากบ้านที่ปรึกกษาสมชาย-สามแยกสนามกีฬาบ้านนาราก หมู่ ๓  ทต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี2016-04-27
เรื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 (คุ้มโคกเพชร) (ถังเก็บน้ำทรงแชมเปญขนาดความจุ 20 ลบ.ม.)  อบต.ถนนโพธิ์ อ.โนนไทย2016-04-30
สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 ปีงบประมาณ 2559 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์  อบจ.นครราชสีมา2016-04-27
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวกิจกรรม  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   กลุ่มงานกฎหมายฯ2016-03-21
การสำรวจข้อมูลผู้มารายได้น้อยที่ไม่มีที่อยู่อาศัย หรือมีที่อยู่อาศัยไม่ถูกสุขลักษณะ   กลุ่มงานบริหารทั่วไปฯ2015-11-12
นายวันชัย จันทร์พร ทจ.นม. ร่วมออกติดตาม ตรวจสอบการรื้อถอนมอปลาย่าง ลำตะคอง ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นม.  กลุ่มงานบริหารทั่วไปฯ2015-05-08